Kleine huisdieren

Operatie

De praktijk is uitgerust met een moderne, goed uitgeruste operatiezaal waar u terecht kan voor de meeste ingrepen.

De praktijk is uitgerust met een moderne, goed uitgeruste operatiezaal waar u terecht kan voor de meeste ingrepen. Voor enkele hoog gespecialiseerde ingrepen wordt er binnenshuis samengewerkt met een specialist in het desbetreffend vakgebied.

Enkele voorbeelden van de ingrepen die routinematig worden uitgevoerd binnen de praktijk zijn sterilisatie, castratie, hechten van allerlei wonden, oogchirurgie, tandheelkunde, verwijderen van tumoren,… .

Het onder verdoving brengen van de patiënten gebeurt binnen onze praktijk zowel door middel van gasanesthesie aangevuld door een intraveneuze (bloedbaan) anesthesie. Op deze wijze kunnen we een zo optimaal mogelijke, uiterst nauwkeurige en veilige narcose (verdoving) geven aan uw huisdier. Elke anesthesie gebeurt steeds onder strikte monitoring van zowel de hartactiviteit, bloedgaswaarden en ademhaling. Aan de hand van een masker of tube die in de luchtpijp wordt geplaatst is het mogelijk om te beademen.

Tijdens  de operatie ligt uw huisdier op een zachte operatiekussen met verwarming zodat er geen onderkoeling of doorligwonden optreden

Naast anesthesie, de ingreep op zich en een gepaste medicamenteuze behandeling is cruciaal post- operatief. Zowel voorafgaand, tijdens als na de ingreep worden de nodige geneesmiddelen toegediend om een optimale pijnstilling te bekomen. Wanneer u uw dier komt afhalen, zal u de nodige informatie ontvangen over het verderzetten van de pijnstillende therapie na ontslag.

Hieronder vindt u wat meer informatie over 3 ingrepen die heel frequent voorkomen: 

Sterilistatie

Tandverzorging

Wil je meer informatie of heb je vragen?

Is jouw huisdier ziek of kom je graag eens op controle?

Dierenarts Willem Lebon
Adolf Papeleustraat 89
9230 Wetteren
Vind ons ook op